Microsoft software

Microsoft software

Aktuální verze operačního systému je důležitá. Nabízíme Vám realizaci přechodu na aktuální verzi operačního systému Microsoft Windows ve Vaší společnosti. Další možností je využít nových vlastností moderních kancelářských softwarových aplikací (Microsoft Office), a tím zefektivnit provoz IT technologií. Odstraní se bezpečnostní rizika a vylepší prostředky, které  uživatelé využívají v rámci své pracovní činnosti. Využitím nejnovějších ovladačů se odstraní nekompatibilita hardware, zejména u 64-bitové platformy počítačů a serverů.

Je zapotřebí si uvědomit, že hlavním rizikem provozování neaktuálního software je bezpečností riziko bez možnosti stahování aktualizací. Případné napadení operačního systému má potom zásadní dopad na provoz IT infrastruktury.