SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability

Optimalizace vlivu výroby na životní prostředí. S ekologickým uvědoměním musíme začít sami u sebe, stejně jako s ekologickým návrhem produktů. Vyhodnocením potřeby dopravy a výrobních procesů zjistíte, jak tím ovlivňujete životní prostředí planety. Nová a rozšířená databáze nyní obsahuje kompletní údaje, takže je možné hodnotit místa působení na celé zeměkouli.

Poptávka zákazníků po produktech ohleduplných k životnímu prostředí roste. SolidWorks Sustainability dokáže do procesu vývoje produktů začlenit ekologické postupy. Snadné posouzení životního cyklu přinese úplnou analýzu dopadu produktu na životní prostředí, od okamžiku výroby až do chvíle, kdy doslouží. Na základě těchto informací můžete rozhodovat o volbě materiálů, zdrojích, výrobních procesech a likvidaci.