SolidWorks Premium

SolidWorks Premium

SolidWorks Premium nabízí všechny výhody kompletního 3D návrhu řešení. Rozšiřuje verzi Professional o možnosti statických simulací a pohybové analýzy výrobku. Velká sada nástrojů pomáhá s návrhem potrubí, hadic, elektrické kabeláže a propojení s ECAD. Toleranční analýza zajistí vyrobitelnost a import rozšíříte o 3D skenovaná data.

Modelování

 • intuitivní ovládání a české prostředí
 • přímé parametrické 3D modelování dílů a sestav
 • podpora práce s rozsáhlou sestavou
 • plánování struktury sestavy (Treehouse)
 • vícetělové díly
 • plechové díly
 • návrh svařenců a ocelových konstrukcí
 • navrhování forem a plastů
 • komplexní plochy
 • rozvinutý tvar plošné geometrie
 • návrhy tras potrubí, trubek, hadic a klimatizace (Routing)
 • trasy kabelů a elektroinstalace (Routing)

Výkresy

 • asociativní výkresová dokumentace
 • automatická tvorba pohledů
 • inteligentní kótování
 • asociativní kusovníky a pozice
 • podpora norem a standardů ISO, DIN, ANSI atd.
 • porovnávání výkresů
 • kontrola použitých norem výkresu (Design Checker)
 • výkresy kabelů
 • ISO výkresy potrubí

Opakované využití

 • vyhledávání dokumentů a příkazů
 • automatizace návrhu variant (DriveWorks Xpress)
 • správa konfigurací dílů a sestav
 • knihovna pro opětovné využití návrhů
 • porovnání a rozbor geometrie modelů (Utilities)
 • inteligentní součásti
 • knihovna normalizovaných součástí (Toolbox)
 • plánovač úloh SolidWorks

Animace, rendrování

 • real view rendering
 • animace v sestavách
 • animovaná prohlídka
 • foto rendering (PhotoView)
 • foto kvalita ve velkém rozlišení (Visualize)

Simulace a ověřování

 • detekce kolizí v sestavách
 • kontrola vyrobitelnosti dílu
 • tvorba sestav a pohybových vazeb
 • základní pohybová studie a animace
 • kontrola vyrobitelnosti dílu (DFM Xpress)
 • základní statická pevnostní analýza (SimulationXpress)
 • základní simulace proudění tekutin (FloXpress)
 • ekologické navrhování (Sustainability)
 • výpočet nákladů na výrobu dílu a sestavy (Costing)
 • toleranční analýza (TolAnalyst)
 • pohybové simulace -> síla, rychlost, zrychlení (Motion)
 • simulace a analýzy úloh lineární statiky (Simulation Standard)
  • kontaktní analýza a tření
  • statická pevnostní analýza
  • napětí, deformace, posun
  • spoje a nalisovaná uložení
  • pevnostní simulace sestav
  • analýza svařovaných konstrukcí
  • analýza skořepiny

Správa, sdílení a použití dat

 • import/export/sdílení více než 30 formátů CAD modelů
 • 3D interconnect pro Inventor, Pro/E Creo, SolidEdge, CATIA atd.
 • modely 3D pro rapid prototyping
 • přímý 3D tisk modelů
 • import a použití DWG/DXF výkresů
 • rozpoznání importovaných dat (FeatureWorks)
 • diagnostika řešení problémů (SolidWorks RX)
 • import skenovaných dat (Scan to 3D)
 • integrace s Electrical CAD, PCB data (CircuitWorks)
 • průzkumník a prohlížení CAD souborů s komentářem a měřením (eDrawings Professional)
 • správa a sdílení dokumentace (PDM Standard) obsahuje revize a vývoj změn dokumentů