Flow Simulation

Flow Simulation

Flow Simualtion je komplexním nástrojem pro mechaniku tekutin a přenosu tepla (CFD – Computational Fluid Dynamics). Jeho praktické nasazení se týká například proudění plynů ve vzduchotechnice, kapalin v potrubí, analýza chlazení uzavřených prostorů nebo součástí a externí aerodynamika. Podporována je také analýza nenewtonských kapalin:

 • průtok součástmi, mimo součásti, i kombinaci vnitřního a vnějšího proudění
 • proudění lze spojit s teplotní analýzou zahrnující současně přirozený a nucený přenos tepla prouděním, vedením a zářením
 • dokáže najít nejvhodnější rozměry nebo vstupy a výstupy, které splňují požadované hodnoty síly, poklesu tlaku, nebo rychlosti
 • zvládá zahrnout i pokročilé vlivy jako je pórovitost, kavitace a vlhkost
 • řeší problémy proudění nenewtonovských tekutin, jako je krev nebo plast
 • s využitím rotujícího souřadného systému dokáže simulovat rotaci lopatkových kol a zjistit, jak tekutina takovými systémy prochází
 • rozsáhlá kombinace skutečných provozních podmínek jako jsou rychlost přívodu, tlaky, tok hmoty nebo objemu a ventilátory
 • pokud je v systému několik různých kapalin, používají se hmotnostní nebo objemové podíly
 • změna teploty použitím povrchového nebo objemového tepelného zdroje, uvedením přirozeného nebo nuceného přestupu tepla nebo započtením slunečního záření
 • lze používat časově a souřadnicově závislé mezní podmínky a tepelné zdroje

Moduly Flow Simulation:

HVAC

 • simulace parametrů tepelného vjemu v místnostech spolu s kvalitou vzduchu
 • topení, ventilace, klimatizace, sluneční záření

Electronic Cooling

 • simulace chlazení elektroniky
 • tištěné spoje, procesory, chladiče atd.