SolidWorks PDM Professional

SolidWorks PDM Professional

Řešení správy dokumentů SolidWorks PDM Professional zaznamenává kompletní historii, revize a verze dokumentů, a tím výrazně snížuje množství chyb a opakované práce. Jedná se o Enterprise řešení pro spolupráci bez ohledu na vzdálenost a lokalitu uživatelů. Zabezpečené sdílení informací umožňuje koordinovat konstrukční a vývojové procesy. K dispozici jsou pracovní postupy, integrace podnikových informačních systémů, podpora výkresů, modelů, kusovníků, marketingových materiálů a mnoha dalších dokumentů v uživatelsky známém prostředí průzkumníka Windows.

Správa souvisejících výrobních dat 

Při správě CAD/CAM dat SolidWorks PDM Professional spravuje související metadata, jako jsou verze nebo revize, historie dokumentu, stromovou strukturu a propojení mezi součástmi, výkresy, 3D modely a dalšími dokumenty. Systém je schopen zobrazit kusovník a exportovat jej do MRP/ERP systémů.
 

Integrace s CAD aplikacemi 

Produkt je velice úzce integrován s CAD i CAM produkty jako jsou SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Solid Edge, Pro/ENGINEER, SolidCAM.
 

Prohlížení dokumentů 

SolidWorks PDM Professional umožňuje rychlé prohlížení dokumentů v databázi a všech souvisejících informací. Systém disponuje integrovanými prohlížeči, jako jsou dokumenty Microsoft Office soubory, CAD výkresy, mode-ly, bitmapové soubory, fotografie atd.
 

Práce se soubory 

Soubory jsou uloženy v úschovně (file serveru), metadata v SQL databázi a jsou přístupné přes Průzkumníka Windows. Soubory jsou otevírány a ukládány do úschovny přes operace vyzvednout/odevzdat s možnosti výběru verze.
 

Webovský přístup 

Webovský klient umožňuje přístup k souborům a metadatům (SQL databáze) přes Internet Explorer. Pro přístup přes Webovského klienta není třeba žádný další dodatečný software. 
 

Správa pracovního postupu 

SolidWorks PDM Professional umožňuje definici workflow pro určitý typ dokumentů, pracovní skupinu atd. Návrh workflow probíhá v grafickém editoru a mezi jednotlivými stavy mohou být definované operace, které mohou automaticky oznamovat události. 
 

Kusovníky

SolidWorks PDM Professional spravuje kusovníky sestavy, výkresové kusovníky a umožňuje porovnání verzí ku-sovníku s barevným zvýrazněním rozdílů mezi jednotlivými revizemi.
 

Historie a verze 

Při editaci souborů a jejich uložení do SolidWorks PDM Professional se automaticky vytvářejí nové verze (revize) dokumentů. Tímto mechanismem lze mít pod jedním názvem souboru uloženo několik verzí (revizí) každého souboru.
 

Reference 

Součástí sytému SolidWorks PDM Professional je správa referencí sestav a dílů. Reference jsou zobrazovány jako strom uvnitř Průzkumníka Windows.
 

Šablony 

Pro jednotlivé typy spravovaných dokumentů je možné definovat šablony, které uživateli umožní jednoduché zadávání a vytváření souborů, vyplňování atributů, generování čísel souborů (výkresů) na základě předem defi-novaného schématu.
 

Replikace databáze 

SolidWorks PDM Professional umožňuje společnostem, které mají několik poboček na různých místech, provádět replikaci databáze a umožnit tak všem uživatelům pracovat na stejných aktuálních datech.