Electrical Professional

Electrical Professional

SolidWorks Electrical Professional kombinuje jak 2D schémata zapojení, tak 3D modelování elektrického systému.

  • SolidWorks Electrical a SolidWorks Electrical 3D v jednom balení
  • obousměrná aktualizace zapojení mezi 2D liniovým schématem a 3D modelem
  • integrace 2D schématu s 3D modelem pomáhá sjednotit kusovníky a eliminuje chyby
  • umístění kabelů a vodičů v 3D modelu umožňuje lepší plánování kabelových tras
  • funguje v rámci CAD SolidWorks, popř. SolidWorks PDM