Electrical 3D

Electrical 3D

SolidWorks Elektrical 3D umožňuje používat vaše schémata zapojení ze SolidWorks Elektrical a propojit je s 3D modely v rozvaděčích a dalších mechanických součástech. Současné zapojení schémat reprezentované 3D modely probíhá v reálném čase. Tím se optimalizuje vývoj a celkový design výrobku.

  • obousměrná aktualizace zapojení mezi 2D schématem a 3D modelem
  • integrace 2D schématu s 3D modelem pomáhá sjednotit kusovníky a eliminuje chyby
  • umístění kabelů a vodičů v 3D modelu umožňuje lepší plánování kabelových tras
  • funguje v rámci CAD SolidWorks, popř. SolidWorks PDM