Electrical Schematic

Electrical Schematic

SolidWorks Electrical Schematic je samostaný produkt pro 2D elektrické systémy na úrovni liniových schémat s databází 2D prvků, který umožňuje integraci elektrických propojení do 3D modelu. Pomůže vám vytvořit elektrické zapojení v krátkém čase. Pomocí tohoto software můžete také vytvářet řídící nebo pneumatická a hydraulická schémata.

  • usnadňuje práci s návrhem liniového nebo víceliniového schématu ve 2D
  • poskytuje panely nástrojů a propojení 2D schématu
  • umožňuje více uživatelům práci současně na jedním projektem
  • využívá obousměrné aktualizace mezi 2D schématem a 3D modelem
  • automatizované generování PLC schématu
  • zahrnuje rozsáhlou knihovnu dílů a symbolů podle norem
  • přímý import DWG a DXF symbolů s atributy připojení