SolidWorks pro pokročilé

SolidWorks pro pokročilé

Školení nabízíme pro získání rozšířených znalostí a pokročilé 3D metody modelování v CAD systému SolidWorks. Nabízíme Vám 2 kurzy školení po 2 dnech s praktickým cvičením. Je dobré ověřit si nabyté vědomosti a používat je v praxi.

SolidWorks pro pokročilé - 2dny
 • 3D skica
 • splajny
 • křivky
 • pokročilé objemové prvky
 • multibody
 • metody tvorby sestavy
 • tvorba dílů v kontextu sestavy
 • pokročilé vazby sestavy
 • pohybová studie
 • simulation Xpress
Velké sestavy - 2dny
 • úvod do velkých sestav
 • nastavení a optimalizace systému
 • analýza výpočtu sestavy
 • metody pro vazbení
 • pole a zrcadlení součástí
 • prvky a kontext sestavy
 • vrcholová sestava
 • zjednodušený režim
 • technologie SpeedPak
 • rychlé otevírání velké sestavy
 • výkres velké sestavy
 • užitečné nástroje
 • praktické ukázky