SolidWorks Composer

SolidWorks Composer

Softwarový produkt SolidWorks Composer umožňuje ilustrovat průvodní dokumentaci k výrobkům. První možností je vytváření statických obrázků se širokou škálou zobrazení modelů včetně rozložených pohledů pro katalogové listy. Druhou možností lze jednoduchým způsobem vytvořit interaktivní animace, které mohou sloužit k efektním prezentacím nebo mohou nahradit návody pro montáže a servis zařízení.

Software jednoduše vytvoří ilustrace s možností nastavení barev, pozic, detailů, kusovníků nebo seznamu náhradních dílů. Oceníte generování animací pro prodejní prezentace a webové stránky. Přímo z CAD modelů lze snadno a rychle vytvářet nepřeberné množství působivých technických materiálů.