Partnerství

Pro oblast CAD řešení systému SolidWorks a CAM aplikace SolidCAM je společnost ADAM SYSTEMS aplikační partnerem VAR SolidVision. Věnujeme se implementaci CAD systému, technické a zákaznické podpoře. Na základe zkušeností z realizace a provozu CAD projektů intenzivně zdokonalujeme všechny poskytované služby. Míru zákaznických služeb určují vždy požadavky zákazníka, přičemž cílem je nalezení technicky i cenově optimálního rešení. Spolupráce s celou řadou firem nás zavazuje soustředit pozornost na jejich specifické potřeby a vytvářet podmínky pro komplexní a dlouhodobou spolupráci.

O společnosti SolidVision

Společnost SolidVision z Brna je největším Value Added Reselerem CAD řešení na platformě SolidWorks v České Republice. Dále je distributorem CAM systému SolidCAM spolu včetně školícího a testovacího centra. SolidVision se podílí na lokalizaci CAD software SolidWorks do češtiny.