Výběr entit

24.05.2017 13:37

Vybírat entity je možné různými způsoby. Ukážete pomocí výběrového čtverečku na entitu a stiskem levého tlačítka myši se zobrazí vybraná entita čárkovaně s uzly úchopu. Pro ubrání entity z výběru stiskněte klávesu Shift a ukážete výběrovým čtverečkem na vybranou entitu. Pro přidání entity do výběru stiskněte klávesu Ctrl tak, jak jste zvyklí z Windows.

Výběr entit výběrovým oknem

Kliknete do místa, kde není žádná entita a táhnete myší směrem doprava. Vytvoří se nám modré výběrové okno. Okno vybere pouze ty entity, které leží uvnitř a nekříží je okraj okna.

Výběr entit křížením

Kliknete do místa, kde není žádná entita a táhnete myší směrem doleva. Vytvoří se nám zelené okno křížení. Okno vybere entity, které leží uvnitř nebo je kříží okraj okna.

Uzly úchopu

Uzly úchopu Entity Grips (malé modré čtverečky) jsou v místě koncových bodů, středu, vrcholů, bodů vložení a jiných geometrických bodů entit. Například kruh má jeden úchop entity ve středu a čtyři na obvodu. Úchopy entit použijte k přetažení definovaných bodů entit na nové pozice nebo přesunutí či kopírování celých entit.

Modifikace uzlů úchopu

Když klepněte na vybraný uzel aktivní EGrip změní barvu a v příkazovém okně se zobrazí možnosti editace uzlů. Entitu roztáhnete pohybem aktivovaného uzlu na jiné umístění. Pro režim úprav uzlů EGrip můžete nastavit:

  • Základní bod - určí pozici bodu pro přesun.
  • Kopírovat - kopie entity pomocí uzlu.
  • Zpět - zruší předchozí úpravu entity.
  • Konec - ukončí úpravy úchopu entit.

Chcete-li vymazat úchop entity z určené entity nebo souboru entit, stiskněte klávesu Esc. V dialogovém okně Možnosti rýsování nebo pomocí příkazu EntityGrips můžete zapnout nebo vypnout uzly úchopy entit, nastavit velikost uzlů a určit barvu pro konkrétní stavy uzlů.