Díly

  • Objem protnutím
  • Knihovna prvků
  • Těžiště
  • Vymezovací rámeček
  • Zaoblení a výběrový filtr
  • Velikost souboru s více konfiguracemi
  • Prohlížeč prvků stromu