Blog

Výběr entit

24.05.2017 13:37
Vybírat entity je možné různými způsoby. Ukážete pomocí výběrového čtverečku na entitu a stiskem levého tlačítka myši se zobrazí vybraná entita čárkovaně s uzly úchopu. Pro ubrání entity z výběru...

Pomůcky pro kreslení

22.05.2017 08:17
Pro vytvoření entit výkresu použijte společně pomůcky pro kreslení Úchop entity - ESnap a Trasování - ETrack. Nastavení pomůcek je v dialogovém okně Možnosti rýsování > ... Uchopení entit...

Nastavení výkresu DWG

11.05.2017 12:35
Pro nastavení prostředí výkresu můžete použít hranice výkresu, nastavení jednotek, mřížky a úchopu. Zobrazení mřížky a úchopu je vždy rovnoběžné s osami x, y stávajícího souřadného systému. Hranice...

Uživatelské prostředí DraftSight

09.05.2017 09:25
Aplikace DraftSight disponuje rozhraním, které znají uživatelé tradičních 2D CAD aplikací. Naprostá většina uživatelů, kteří jsou v této oblasti nováčky, zjistí, že se aplikace DraftSight používá...

Jak aktivovat DraftSight?

05.05.2017 13:33
Nejprve si stáhněte aplikaci DraftSight ze stránky Draftsight.com, a to podle typu operačního systému: Windows (32bit, 64-bit), MAC nebo Linux. Odkazem se dostanete k volnému stažení 2D CAD...